Offentlig försvarare

Din advokat | Stockholm 08-673 51 80 | Göteborg 031-300 05 50

BEHÖVER DU EN
OFFENTLIG FÖRSVARARE?

Låt våra kunniga advokater representera dig!

Är du misstänkt för ett brott? Välj en av våra advokater som din offentliga försvarare. Vi ser till att du får det försvar som du har rätt till samt ser till att dina rättigheter respekteras under processen.

En offentlig försvarare utses av domstolen åt dig om du står misstänkt för ett allvarligt brott. Du har då möjlighet att meddela åklagaren eller polisen att du vill ha en specifik advokat. Våra advokater har många års erfarenhet av att arbeta som offentliga försvarare och ser till att du får bästa möjliga stöd. Genom att ta kontroll över den processen ger du dig själv en större chans att få ditt ärende behandlat rättvist samt får en försvarare som engagerar sig hundraprocentigt i ditt fall.

Kontakta oss redan idag gällande att anlita någon av våra advokater som din offentliga försvarare. Vi bokar in ett kostnadsfritt inledande samtal och går sedan genom hur vi bör lägga upp arbetet med ditt ärende.

Vänd dig till oss i första skedet!

Så fort du blir medveten om att du står misstänkt för ett brott är det bra om du tar kontakt med oss. Ju tidigare du kommer till oss, desto bättre möjlighet har vi att fördjupa oss i ditt fall. Vi ger dig fullt fokus under hela processen och ser till att ingenting faller mellan stolarna.

Staten står för kostnaden vid ett frikännande

Om du blir frikänd från alla anklagelser så står staten för alla kostnader för en offentlig försvarare. Skulle du däremot dömas kommer du att bli skyldig att betala en del av statens kostnader i relation till din årsinkomst. Ett rättvist system som gör att du har möjlighet att anlita en kompetent advokat oavsett din nuvarande ekonomiska situation.

Vad gör en offentlig försvarare?

Vi inleder samarbetet med att samtala om ditt specifika ärende och tillsammans lägga upp en realistisk handlingsplan. Vi kommer sedan att följa dig genom hela rättsprocessen och se till att du förstår vad som sker, får ta del av alla relevanta handlingar samt får dina rättigheter respekterade. Vi medverkar även vid samtliga förhörstillfällen samt vid eventuell rättegång för att presentera ditt fall och försvara dig mot de anklagelser som ställts.

Det trygga valet

Med lång erfarenhet inom såväl brottmål som övriga juridiska områden har vi snabbt etablerat oss som ett tryggt val av advokat i Stockholm. Vi arbetar metodiskt och med ett stort personligt engagemang för att ge alla våra klienter bästa möjliga hjälp under den juridiska processen. En bra advokat ska dels vara kunnig och påläst men även ha en förmåga att etablera personliga band med klienten för att lägga upp försvaret efter individens förutsättningar och behov.

offentlig försvarare som läser juridiska handlingar

Ett tränat öga ger en bättre överblick

För att förhålla sig saklig och se till att processen förs på ett rättvist och korrekt sätt är det viktigt att skaffa ett juridiskt ombud som kan ge goda råd och se till att alla dokument blir presenterade ordentligt för båda sidor. Utöver detta är det även viktigt att de blir förklarade på ett sätt så att även du som klient med begränsade kunskaper om lagtexter kan förstå dem. En erfaren jurist kan presentera en tydligare bild av komplicerade juridiska handlingar och ge dig möjlighet att ta del av dem i din egen takt för att hålla dig uppdaterad om vad som händer med målet. Det juridiska språket är ofta svårt att förstå för lekmän och då är en erfaren jurists tränade öga perfekt att använda sig av.

Mycket mer än bara brottmål

Här hos oss kan du få hjälp med så mycket mer än en offentlig försvarare. Hit kan du vända dig för frågor inom familjerätt såsom vårdnads- och umgängesfrågor samt äktenskap och bodelning. Vi bistår även med hjälp vid upprättandet av testamenten samt inom en rad övriga områden. Är du intresserad av att veta mer om vad vi kan erbjuda är det bara att skicka ett mail eller höra av dig på telefon.

När man inte kan komma överens 

Vid skilsmässor eller när sambor väljer att separera kan det hända att man har mycket svårt att komma överens, inte bara sinsemellan, utan också i frågor som har att göra med de gemensamma barnen. Detta är ett mycket vanligt tema inom familjerätt. En skilsmässa eller separation innebär dels att man måste lösa många praktiska frågor såsom huruvida någon av parterna skall bo kvar i den gemensamma bostaden. Sådana frågor kan lätt ge upphov till konflikter och slitningar. 

För att förhålla sig saklig och se till att en rättvis fördelning av de gemensamma ägodelarna görs är det viktigt att skaffa ett juridiskt ombud som kan ge råd och se till att alla dokument kring överlåtelser och liknande blir korrekt uppställda. En erfaren advokat hjälper dig att föra din talan gentemot den andra parten och ser till att ni lyckas hitta praktiska lösningar kring hur er bodelning ska genomföras.

I frågor som rör de gemensamma barnen kan vi också föra din talan. Det är många som känner att det är svårt att kommunicera med den tidigare partnern på grund av de starka känslor som rörs upp. Vi hjälper dig att framföra dina önskemål kring vårdnad, boende och umgänge med barnen. Om det inte går att hitta hållbara lösningar genom samtal kan vi föra din talan i rätten i en vårdnadstvist.

Arv och kvarlåtenskap

Ibland kan man behöva hjälp med att få ut sin rättmätiga del av kvarlåtenskap från släktingar eller andra personer som har stått en nära. I Sverige är det inte möjligt att testamentera alla sina tillgångar till en enda person eller en stiftelse. Det finns något som heter laglott som bröstarvingar alltid har rätt till. Hur resten av arvet fördelas kan regleras i ett testamente. Om du är intresserad av att upprätta ett testamente gör vi det gärna åt dig.

Idag är det också vanligt att människor gifter om sig. För att försäkra att den nuvarande maken/makan får bo kvar i den gemensamma bostaden om du skulle avlida kan även här ett testamente upprättas. Det kan också vara fördelaktigt att reglera arvet i förväg. Vi ger dig råd kring vad som är bäst i din situation.

Praktiken visar också att arvskiften kan leda till konflikter gällande hur arvet exakt skall delas upp. Det kan hända att man är oense i släkten kring om en fastighet skall behållas i gemensam ägo eller om den skall säljas. Vi hjälper till att medla mellan parterna för att försöka komma fram till en lösning som passar alla.

Välrenommerad advokatbyrå med personligt engagemang!