Offentlig försvarare

Din advokat | Stockholm 08-673 51 80 | Göteborg 031-300 05 50

Om oss

EN ADVOKATBYRÅ ATT LITA PÅ!

Vi erbjuder ett heltäckande utbud av juridiska tjänster inom exempelvis affärsjuridik, familjerätt, socialrätt, brottmål och asylrätt. Vi finns till hands i samtliga rättsliga frågor som rör privat- och familjeliv, från upprättande av dokument såsom äktenskapsförord och samboavtal till testamenten och hjälp med bouppteckningar. Vi ställer upp som offentlig försvarare och kan även hjälpa dig om du är misstänkt för brott. Givetvis kan vi även företräda dig i rättsprocesser, både i domstol och inför myndigheter.

Då vi uppskattar långvariga klientrelationer är det viktigt för oss att sätta oss in i och förstå våra klienters vardag. På detta sätt kan vi både erbjuda sakkunnig rättshjälp och samtidigt anpassa oss efter individuella förutsättningar.

Vi arbetar engagerat med alla fall och ställer höga krav på våra anställda. De jurister och advokater som är anställda hos oss har en gedigen utbildning och många års erfarenhet av juridiskt arbete vilket ger oss goda förutsättningar att möta våra klienters varierande behov. Första rådgivande samtalet är alltid kostnadsfritt!

Kontakta oss idag på: 08-673 51 80

tangentbord

Hör av dig för kostnadsfri inledande konsultation!