Offentlig försvarare

Din advokat | Stockholm 08-673 51 80 | Göteborg 031-300 05 50

Övriga tjänster

KOMPLETT JURIDISK SERVICE!

Här kan du få hjälp inom en rad olika juridiska områden. Utöver brottmål och familjerätt har vi även experter inom exempelvis asylrätt, socialrätt och avtalsrätt. Vid sidan av brottmål är dock familjerätt det vi arbetar mest med. Vi har jurister och advokater som är experter på allt från vårdnad- och umgängesfrågor till äktenskapsförord och arvsrätt. Hör av dig på telefon eller via kontaktformuläret om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med!

Äktenskap och samboende

Äktenskap och samboförhållanden ger upphov till en mängd ekonomiska frågor som kan komma att behöva klargöras. Vem äger egentligen vad? Är det möjligt att skriva ett äktenskapsförord för att säkerställa att man får behålla vissa ägodelar, även om man senare skulle skilja sig? Konsultera oss för att få reda på hur du och ni tillsammans bäst skyddar er om ni planerar att ingå äktenskap.

Sambor bör också ta en titt på hur de gemensamma tillgångarna är fördelade. Det är exempelvis viktigt att upprätta ett testamente, samt teckna försäkringar, för att säkerställa att den andra partnern får bo kvar i bostaden om en av parterna skulle avlida. Sambor ärver nämligen inte varandra automatiskt.

Underhållsbidrag

Om man skiljer sig eller separerar och har gemensamma barn kan en av parterna komma att få betala underhåll till den andra, exempelvis om barnen huvudsakligen bor hos en av föräldrarna, eller om man har en inkomst som markant skiljer sig från den tidigare partnerns inkomst. Vi hjälper dig att få rätt underhållsbidrag, oavsett om det är du som skall betala eller om du ska ta emot bidraget.

Arvsrätt - hur ska arv fördelas?

I Sverige har vi klara och tydliga regler kring hur arv ska fördelas, vem som har rätt att ärva och hur mycket man har rätt att testamentera bort. Till skillnad från hur det brukar skildras i amerikanska filmer, är det inte möjligt att testamentera bort hela sitt arv i Sverige.

Även om arvsrätten är väl reglerad visar praktiken att det kan vara långt mer komplicerat när man väl skall skifta arvet. Familjemedlemmar kan ha olika uppfattning kring om en fastighet eller annan ägodel, exempelvis en dyrare båt eller bil, skall behållas eller säljas. Eller så kan det uppstå konflikter gällande lösöre, till exempel en värdefull tavla som flera personer gärna skulle vilja ha. Vi kan bistå din familj i hela processen, från upprättandet av bouppteckning till att hitta praktiska lösningar för arvskiftet som alla arvingar godkänner.

Vi kan ta hand om förvaltning av dödsboet och se till att alla formella och praktiska steg blir korrekt omhändertagna

 

Välrenommerad advokatbyrå med personligt engagemang!